Sunday, June 19, 2011

Kedudukan bilik kuliah Jun-Nov 2011

PPISMP 3.01-BK 5.15
PPISMP 3.02-BK 5.20
PPISMP 3.03-BK 4.09
PPISMP 3.04-BK 4.10
PPISMP 3.05-BK 4.11
PPISMP 3.06-BK 4.12
PPISMP 3.07-BK 5.17
PPISMP 3.08-BK 5.10
PPISMP 3.09-Bilik Temuduga 1
PPISMP 3.10-Bilik Temuduga 2
PPISMP 3.11-BK 4.07
PPISMP 3.12-BK 4.08

PISMP 2.01-BKTP 5
PISMP 2.02-BKTP 6
PISMP 2.03-BKTP 7
PISMP 2.04-BKTP 10
PISMP 2.05-BKTP 8
PISMP 2.06-BKTP 9
PISMP 2.07-BKTP 1
PISMP 2.08-BKTP 2
PISMP 2.09-BKTP 3
PISMP 2.10-BK 4.02
PISMP 2.11-BK 4.04
PISMP 2.12-BKTP 4
PISMP 2.13-SP 1
PISMP 2.14-SP 2

PISMP 4.01-BK 1.01
PISMP 4.02-BK 1.02
PISMP 4.03-BK 4.02
PISMP 4.04-BK 4.13
PISMP 4.05-BK 5.08
PISMP 4.06-BK 1.03

PISMP 6.01-BK 5.14
PISMP 6.02-BK 5.13
PISMP 6.03-BK 5.12
PISMP 6.04-BK 5.11
PISMP 6.05-Bilik Media
PISMP 6.06-BK 5.09

PISMP 8.01-BK 5.01
PISMP 8.02-BK 5.02
PISMP 8.03-BK 5.03
PISMP 8.04-BK 5.04
PISMP 8.05-BK 4.05
PISMP 8.06-BK 5.07
PISMP 8.07-BK 5.06
PISMP 8.08-BK 5.05

KPLI 2.01-Bilik ISO
KPLI 2.02-BK 5.18

0 comments: